Leefstijl: zo veel invloed hebben je leefgewoontes op je gezondheid

Leefstijl en beweging
08 februari 2021

Leefstijl is een hot topic. Ook het begrip 'leefstijlinterventie' hoor je steeds vaker. Niet zo gek, want je leefstijl heeft veel invloed op je gezondheid. En ook om je te wapenen tegen corona is een gezonde leefstijl essentieel. Niet voor niets riep Hugo de Jonge tijdens een coronapersconferentie op om op je leefstijl te letten en voldoende te bewegen. Wat je eet en drinkt, hoe vaak je beweegt, hoe je slaapt en hoe vaak je ontspant, het heeft allemaal invloed op hoe gezond je bent en blijft. En wist je dat veranderingen in je leefstijl ook kunnen worden ingezet om bepaalde ziektes te voorkomen, behandelen en zelfs te genezen? 

Leefstijl en ziekte

Veel ziekten, zoals type 2 diabetes, hart- en vaatziekten, psychiatrie, maag-darm-leverziekten, nierziekten en dementie, houden vaak mede verband met een ongezonde leefstijl. Dus voor het voorkomen én genezen van deze ziekten moet de oplossing mede worden gezocht in wat ook wel ‘leefstijlinterventie’ wordt genoemd. 

Leefstijlinterventie

Leefstijlinterventie is een planmatige en doelgerichte aanpak om het gedrag van mensen te veranderen en hun omstandigheden te beïnvloeden, met als doel de gezondheid te bevorderen en/of ziekte te voorkomen. Het gaat daarbij dus om verandering van de leefstijl, bijvoorbeeld gezondere voeding en meer beweging en ontspanning. 

Leefstijl in de Interheart Study

Het idee voor SmartVitaal ontstond nadat in 2004 de Interheart Study was gepubliceerd. Uit dit onderzoek bleek dat maar liefst 80 tot 90% van de ziekten kan worden voorkomen door een gezonde leefstijl. Waar eerder werd gedacht dat dit ook grotendeels in DNA/erfelijkheid zat, bleek uit dit onderzoek dat dit niet het geval was en dat mensen wel degelijk het risico op het krijgen van hart- en vaatziekten en andere aandoeningen kunnen beïnvloeden. 

Leefstijlfactoren

Factoren die invloed hebben op het hartrisico, zijn roken, diabetes, stress, groente en fruit, beweging en alcohol. Bij mannen dragen deze factoren voor 90% en bij vrouwen voor 94% bij aan de kans op het krijgen van een hartaanval, waarbij de ene factor meer invloed heeft dan de andere factor. Verder kwam uit de Interheart Study dat Alzheimer met 60% voorkomen kan worden, kanker met 40% en diabetes type 2 met 60-70%. De factoren die de meeste invloed hebben op het ontwikkelen van deze ziektes zijn weinig beweging, roken, overgewicht, slaaptekort, stress en slechte eetgewoontes. Bottom line: een slechte leefstijl leidt tot ziekte. Een gezonde leefstijl is dus ontzettend belangrijk.

Leefstijlgeneeskunde

In december van 2019 publiceerde het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde (Lifestyle4Health), een initiatief van TNO en Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), de bundel ‘Wetenschappelijk bewijs leefstijlgeneeskunde’. Daarin wordt de bestaande kennis over dit onderwerp samengebracht en een aantal studies beschreven die aantonen dat leefstijlinterventies voor patiënten meerwaarde kunnen bieden naast en soms zelfs in plaats van conventionele behandeling met medicijnen. Je begrijpt dat leefstijlgeneeskunde de komende jaren een grote vlucht zal nemen. Dat is althans wel de aanbeveling die uit de wetenschappelijke bundel volgt: investeren in preventie in de curatieve zorg loont. Leefstijlinterventies kunnen sterk bijdragen aan gezondheidswinst voor mensen met een chronische ziekte. 

Het maatschappelijk belang van een gezonde leefgewoontes

Het aantal mensen met minimaal één chronische aandoening neemt in Nederland volgens berekeningen van het RIVM toe van 8,5 miljoen in 2015 tot 9,8 miljoen in 2040. Veel van deze aandoeningen kunnen worden voorkomen door voldoende beweging en gezondere voeding. Menzis wist zelfs te berekenen dat elke euro die wordt geïnvesteerd in sport en bewegen, 2,51 euro oplevert in maatschappelijke waarde, met name betere kwaliteit van leven, lagere zorgkosten, een lagere ziektelast, minder ziekteverzuim en een grotere arbeidsproductiviteit. Leefstijlinterventie is dus hét devies voor de komende jaren. 

Met haar platform biedt SmartVitaal inzicht en informatie, persoonlijke begeleiding en heel veel inspiratie, zodat iedereen zelf de juiste stappen kan zetten richting een vitaler en gezonder bestaan.

Deel dit artikel op social media

Gerelateerde artikelen