Verband tussen Parkinson en pesticiden. Neuroloog wil verbod

12 juli 2021

De Hersenstichting voorziet tot 2040 een explosieve stijging van Parkinsonpatiënten in ons land, van liefst 71 procent. Dan zullen 82.600 mensen met Parkinson moeten leven, niet alleen ouderen, maar ook mensen onder de vijftig. Hoogleraar neurologie Bas Bloem van het Radboudumc in Nijmegen is ervan overtuigd dat chemische (bestrijdings)middelen een belangrijke oorzaak zijn voor deze groei.

Het verband tussen het gebruik van chemische middelen en parkinson wordt overal in de wereld bevestigd. Toch wil de Nederlandse overheid eerst nog meer onderzoek. Bloem ergert zich hierover. Tegen het Brabants Dagblad  zegt hij: “Sjonge, het is verdorie urgent! Hoe moeten wij in vredesnaam straks aan volgende generaties uitleggen dat zij Parkinson kregen omdat wij veel te lang aarzelden om maatregelen te nemen?”

Pesticiden en Parkinson

Volgens Bloem zijn het niet alleen de boeren die gevaar lopen door het gebruik van pesticiden. Ook bij mensen die in de buurt wonen worden overal pesticiden aangetroffen, tot in babyluiers aan toe. En ook consumenten krijgen pesticiden binnen, via hun voedsel. Zo bevatten melkproducten sporen van pesticiden, maar bespoten groenten en fruit eten. Het precieze effect van het gif op ons voedsel wordt volgens Bloem nog nader onderzocht.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit volgt het advies op van de Gezondheidsraad en die pleitte in juni vorig jaar voor meer onderzoek. Vreemd genoeg erkent diezelfde raad wel dat er "reden is voor ongerustheid omdat internationale onderzoeken wel degelijk stevige aanwijzingen bevatten".

In Frankrijk is Parkinson al erkend als beroepsziekte onder (wijn)boeren. Ook Duitsland overweegt dat te doen. Het is volgens Bloem dan ook zaak dat Nederland pesticiden zo snel mogelijk in de ban doet als er ook maar de geringste twijfel over is. “Want anders maakt Parkinson onnodig meer slachtoffers.”

Volgens Bloem is op de speciale Parkinson-poli in Nijmegen de jongste patiënt pas dertien jaar. Bloem: “Dit is geen ouderdomsziekte, je krijgt het niet alleen omdat je op leeftijd bent, omgevingsfactoren helpen een fors handje mee.” De neuroloog spreekt van een ‘ware Parkinson-pandemie’. “In 2015 waren er wereldwijd 6,3 miljoen patiënten. Als het zo doorgaat is dat in 2040 het dubbele, 12,9 miljoen.” 

Parkinson is de snelst groeiende hersenaandoening ter wereld is, zegt Bloem. “De ziekte neemt sneller toe dan Alzheimer. Hóe schrijnend is het dan te weten dat we een deel daarvan gewoon zouden kunnen voorkomen.”

Op 2 september komt de Nederlandse versie van het boek Parkinson Pandemie van Bas Bloem uit. Het boek, dat hij samen met drie Amerikaanse wetenschappers schreef, verscheen eerder in de VS. De Nederlandse versie is niet alleen een vertaling maar geeft ook expliciet aandacht aan de situatie in ons land. Het eerste exemplaar wordt uitgereikt aan Mark Rutte.

Deel dit artikel op social media

Gerelateerde artikelen