Zorgpremies wéér hoger. Suzanne van Pelt: "Focus op leefstijl is de enige oplossing"

Suzanne van Pelt, ceo van SmartVitaal, platform voor leefstijlverbetering
04 september 2020

De zorgpremie stijgt in 2021 met ruim 60 euro. Dat is zo’n 5 euro per maand meer dan dit jaar. Health-tech-ondernemer Suzanne van Pelt begrijpt dat wel: “Zolang in ons zorgstelsel de focus ligt op ziekte als verdienmodel, in plaats van op gezondheid als verdienmodel, zullen de zorgkosten blijven stijgen.” 

Op Prinsjesdag zal de premie officieel worden bekendgemaakt door het kabinet. Mogelijk wijkt het definitieve premiebedrag dus nog iets af. Zorgverzekeraars stellen hun premies altijd vast op basis van het premiebedrag dat het kabinet dan afkondigt. Die definitieve premiebedragen zullen zij in het najaar bekendmaken.

Hogere zorgpremie in 2021

Eerder werd nog voorspeld dat de zorgpremie in 2021 met maar liefst 144 euro zouden stijgen ten gevolge van de coronacrisis, maar doordat veel reguliere zorg werd uitgesteld lijkt die stijging te zijn afgevlakt. De kans dat in 2022 de premie alsnog stijgt als gevolg van uitgestelde zorg, is aanwezig. Door de stijging van de zorgpremie in 2021 zal de zorgtoeslag, een bijdrage van de overheid in de zorgkosten voor de lagere inkomens, ook oplopen. Die koppeling is wettelijk bepaald. Aan het eigen risico verandert in 2021 niks ten opzichte van dit jaar, omdat dit door het kabinet tot en met 2021 op de huidige 385 euro is vastgezet. Door het eigen risico vrijwillig hoger te maken, kunnen mensen hun zorgpremie verlagen. 


Hogere zorgkosten

Dat de zorgpremie blijft oplopen, komt voor een belangrijk deel door hogere zorgkosten in het algemeen. Dit pleit eens te meer voor een sterkere focus op leefstijlverbetering en dus voor een omslag in ons zorgstelsel, aangezien veel ziekten en klachten (mede) worden veroorzaakt door leefstijlfactoren als te weinig bewegen, overgewicht, roken, stress, alcoholgebruik en slechte voeding. 90 procent van alle hart- en vaatziekten kunnen zelfs worden voorkomen door een gezonde leefstijl.

Suzanne van Pelt: gezondheid als verdienmodel

Suzanne van Pelt, CEO en founder van platform voor leefstijlverbetering SmartVitaal, ziet dat er in ons land al meer oog is voor leefstijlgeneeskunde, al vindt ze dat er nog veel meer winst te behalen valt: “Je ziet nu al dat er op basis van het Nationaal Preventie Akkoord bij verschillende gemeenten allerlei initiatieven worden ontplooid om mensen richting een gezondere leefstijl te bewegen. Een gratis sportmiddag in de wijk hier, een informatieavond over gezonde voeding daar. Allemaal lovenswaardige projecten, maar het grote probleem is: hoe meet je of die initiatieven wel resultaat hebben en hoe maak je het schaalbaar? Want alleen dan kun je echt impact maken.” 


Laagdrempelig en meetbaar

Van Pelt verwacht dat de echte ommekeer in ons gezondheidsstelsel vanuit de markt zal komen en dat steeds meer ondernemers en bedrijven leefstijl en ziektepreventie als businessmodel zullen gaan omarmen. Dat gebeurt nu trouwens al, kijk bijvoorbeeld naar haar eigen leefstijlplatform SmartVitaal. Van Pelt: “Met onze online gezondheidstest maken we leefstijl en gezondheid op een laagdrempelige manier voor iedereen inzichtelijk én geven gemeenten, provincies en bedrijven de data en analytics in handen om echt impact te maken met hun beleid rondom leefstijlverbetering.” 


Gezondheidszorg

Van Pelt verwacht dat er uiteindelijk een heel ecosysteem van gezondheidsbevorderaars zal bestaan, waarin   (huis)artsen, ziekenhuizen, apotheken en thuiszorgorganisaties allemaal hun eigen rol vervullen. "De verzekeraars zijn al om. Vorige maand nog zei Dirk Jan van den Berg, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, in de media dat preventie hen enorm bezighoudt, omdat het zowel voor de zorgkosten als de productiviteit beter is om een gezonde bevolking te hebben. Je ziet dat de meeste zorginstellingen nu nog erg gericht zijn op ziek zijn als verdienmodel, in plaats van op gezond zijn als verdienmodel. Maar ook zij zullen de omslag uiteindelijk gaan maken. Simpelweg omdat het de enige manier is om de stijgende zorgvraag en de bijbehorende kosten beheersbaar te maken.” 

Deel dit artikel op social media

Gerelateerde artikelen