Verkiezingsprogramma D66 zet in op preventie en leefstijlverbetering

Sigrid Kaag persfoto Erasmusbrug Maas Rotterdam
21 september 2020

Slimme preventie, curatieve leefstijlgeneeskunde, verbetering van de luchtkwaliteit en een heffing op tabak en suikerhoudende frisdrank. De zorgparagraaf in het verkiezingsprogramma van D66, dat zondag werd gepresenteerd in Rotterdam, richt de pijlen op het voorkomen van chronische ziekten door middel van leefstijlverbetering en het hervormen van het Nederlandse zorgstelsel.

Als het over de kans op een gezond leven gaat, zijn de verschillen tussen mensen volgens D66 te groot: "Mensen met een hoger onderwijs diploma leven maar liefst vijftien jaar langer in goede gezondheid dan mensen met maximaal een mbo-1 diploma".

Preventie van chronische ziekten prioriteit

Deze gezondheidsongelijkheid wil de partij terugdringen. In het partijprogramma voor 2021, dat zondag werd gepresenteerd, wordt voor een progressieve route gekozen: “De politieke discussie over de zorg gaat vaak over premies, pakket, eigen risico en het stelsel. Wij willen meer aandacht voor gezondheid. Temeer omdat steeds meer Nederlanders een chronische ziekte hebben. Zo hebben meer dan een miljoen mensen diabetes. En jaarlijks sterven 35.000 Nederlanders aan overgewicht, roken en problematisch alcoholgebruik.”

Daarom wil de partij kijken naar factoren die van invloed zijn op ons welbevinden: goed onderwijs, een goed inkomen, voldoende werk, goede arbeidsomstandigheden, een gezonde leefomgeving en gezond gedrag. Preventie van chronische ziekten, depressies en overgewicht verdient volgens D66 meer prioriteit dan symptoombestrijding met medicijnen.

 

Inzetten op leefstijlverbetering

Om mensen gezond te houden en zo hun kansen in de maatschappij te vergroten, wil D66 inzetten op leefstijlverbetering: “Je gezondheid heeft grote invloed op je kansen in het leven. Maar steeds meer Nederlanders kampen met een chronische ziekte. Vaak heeft die te maken met hun omgeving of leefstijl, zoals bij diabetes, de chronische longziekte COPD, obesitas en hartfalen. Slechte luchtkwaliteit en een sociaal-economische achterstand hebben daar grote invloed op. Ook roken, alcoholgebruik, te weinig beweging en ongezonde voeding spelen een rol. Met medicatie kunnen we de symptomen van deze ziekten aanpakken, maar is dat het slimste om te doen? Het is beter om de ziektes te voorkomen en ze waar mogelijk te behandelen met leefstijlverandering. Dat is wetenschappelijk bewezen.”

 

Gezonde leefstijl laagdrempeliger

Om mensen met verschillende opleidingsniveaus gelijke kansen te geven in de maatschappij, wil D66 breed investeren in gezondheid: “van maatregelen voor een schonere lucht tot gelijke kansen op fatsoenlijk betaald werk en een goede opleiding. Ook willen we een gezonde leefstijl laagdrempelig maken, met zoveel mogelijk oog voor ieders individuele vrijheid.” 


Preventie-akkoord

“De beste kans op een gezond leven bestaat uit goed eten, voldoende bewegen, niet roken en weinig alcohol,” zo stelt de partij. “Dat is de basis. Maar op dit moment is onze samenleving zo ingericht, dat ongezonde keuzes vaak aantrekkelijk zijn. Daar ligt de basis voor veel chronische ziekten. Nog altijd stoppen fabrikanten te veel suiker in hun producten en nog altijd zijn gezonde keuzes moeilijker voorhanden of duurder dan ongezonde alternatieven. D66 wil dat mensen zelf kunnen kiezen hoe ze leven. Daarom gaan we door met het preventie-akkoord, pakken wij fabrikanten aan die hun producten bewust ongezond of verslavend maken en verlagen we de drempels om gezonder te leven.”


Preventie financieel aantrekkelijk maken

Voor een bredere blik op gezondheid moeten volgens D66 financiering en samenwerking ook anders: "Er bestaan nu weinig prikkels om in preventie te investeren, omdat degene die de investering moet doen nu niet profiteert van minder zorg. Door de financiering te verbeteren, kunnen we sociale en medische problemen vroeger signaleren en in samenhang aanpakken. Een lager inkomen mag bovendien geen belemmering zijn voor een gezonde leefstijl."


Preventiemaatregelen

  • Enkele concrete maatregelen waarmee D66 dit streven wil concretiseren: 
  • Een belastingverhoging op suikerhoudende dranken. 
  • Afspraken met producenten over de maximale hoeveelheid zout, suiker en vet in producten. 
  • Een accijnsverhoging en verkoopvergunningsplicht voor tabak.
  • Belastingen en subsidies voor betere luchtkwaliteit. 
  • Volledige vergoeding van medische preventie vanuit het Zorgverzekeringsfonds.

 

Deel dit artikel op social media

Gerelateerde artikelen