Project VITR van start om heel Rotterdam gezonder te maken

12 juli 2021

SmartVitaal is samen met Kenniscentrum Zorginnovatie, Hogeschool Rotterdam, Erasmus MC en Gemeente Rotterdam initiatiefnemer van VITR, kort voor Vitaal Innovatie Traject Rotterdam. Het doel van VITR is alle Rotterdammers gezonder maken door de inzet van de slimme SmartVitaal-technologie. 

Op het gebied van leefstijl scoort Rotterdam slechter dan de rest van Nederland. Het percentage rokers ligt hoger,  er is meer overgewicht en meer gebruik van alcohol, blijkt uit onderzoek van Erasmus MC. Het gevolg is dat Rotterdammers gemiddeld anderhalf jaar eerder dood gaan dan andere Nederlanders. Binnen de stad bestaan daarnaast grote gezondheidsverschillen tussen inwoners. VITR beoogt daar verandering in brengen, door alle Rotterdammers te helpen met het verbeteren van hun leefstijl.

VITR Vitaalscan

Om iedere Rotterdammer, wat zijn sociaal-economische of culturele achtergrond ook is, meer inzicht te geven in hoe het ervoor staat met zijn gezondheid, wordt hen nu een door SmartVitaal ontwikkelde gezondheidsscan aangeboden: de VITR Vitaalscan. Deze wetenschappelijk gevalideerde scan fungeert als een nulmeting van iemands leefstijl en hartrisico.

Leefstijlinterventie

Rotterdammers die de VITR Vitaalscan hebben ingevuld, kunnen vervolgens op het SmartVitaal-platform een uitgebreide gezondheidstest invullen, die hen op detailniveau inzicht verschaft op tal van leefstijlfactoren, zoals voeding, stress, slaap, beweging en BMI. Een persoonlijk dashboard toont hun scores en daaraan gekoppeld adviezen voor leefstijlbetering. Op basis van de persoonlijke scores toont het platform bovendien de passende ondersteuning die in de buurt te vinden is, zoals leefstijlcoaches of voedingsdeskundigen. 

Meten is weten

De effectiviteit van deze leefstijlinterventie kan met behulp van de SmartVitaal-technologie nauwkeurig worden gemeten. De technologie werd door SmartVitaal al meermaals ingezet onder medewerkers van bedrijven, als Zeeman en Spar. Daarmee wordt binnen deze bedrijven een reductie in ziekteverzuim gerealiseerd van minstens 20 procent. Voor het eerst wordt de technologie nu aan een hele stad aangeboden. 

Delfshaven, Centrum en Overschie

Delfshaven, Centrum en Overschie zijn de eerste drie wijken waarin preventie met behulp van de technologie van SmartVitaal plaatsvindt. Op initiatief van wmo radar worden bewoners uit deze wijken op een positieve manier gestimuleerd hun leefstijl te verbeteren, door het geven van inzicht in de eigen leefstijl en daaraan gekoppeld het aanbieden van de juiste begeleiding in de buurt. 

Informatiekloof

Obesitas, diabetes, hart- en vaatziekten, stress en depressie komen in deze drie wijken meer voor dan in andere Rotterdamse wijken. Dat deze wijken achterblijven op het gebied van preventie, komt voor een belangrijk deel door de informatiekloof die hier heerst. Veel bewoners hebben een migratieachtergrond waardoor zij de Nederlandse taal niet goed machtig zijn. Ook is het percentage laaggeletterden er groter, waardoor reguliere preventieve voorlichting voor deze wijken vaak onvoldoende effectief is. Om deze informatiekloof te dichten wordt de VITR Vitaalscan daarom niet alleen aangeboden in het Nederlands, maar ook in het Engels, Arabisch, Turks en Spaans. Bovendien is er een speciale versie voor laaggeletterden in de maak, die gebruik maakt van infographics.

Over SmartVitaal

SmartVitaal is een online gezondheidsplatform dat een gezondheidstest met een persoonlijk vitaliteitsprogramma combineert. Als een persoonlijke vitaliteitsassistent stimuleert SmartVitaal iedereen om zelf aan de slag te gaan met een gezonde leefstijl. Verschillende bedrijven en overheidsinstellingen maken al gebruik van SmartVitaal om de vitaliteit onder hun medewerkers te bevorderen en ziekteverzuim terug te dringen. Het Rotterdamse VITR is voor SmartVitaal het eerste project in het publieke domein. De ambitie is om onder de vlag van SmartHealth Cities meer steden met behulp van de slimme technologie van SmartVitaal gezonder te maken.  

Meer weten? Kijk dan op de website van VITR

Deel dit artikel op social media

Gerelateerde artikelen