Werknemers minder vitaal door thuiswerken, blijkt uit onderzoek

20 mei 2021

HR-professionals zien afnames in de fysieke en mentale gezondheid van hun personeel, blijkt uit het Nationaal Onderzoek Duurzame Inzetbaarheid in opdracht van HR-vakmedium PW.

Het onderzoek werd uitgevoerd. door prof. Aukje Nauta en onderzoeker Cristel van de Ven van Factor Vijf, in opdracht van PW. Dit deden zij in juni 2020 ook al eens. Uit het nieuwste onderzoek blijkt onder meer dat het thuiswerken steeds sterker zijn tol is gaan eisen. 

Afname vitaliteit

Zei in juni 2020 nog bijna 90 procent van de geënquêteerde HR-professionals en managers dat de meeste medewerkers zowel fysiek als mentaal gezond waren, in maart 2021 zegt 86 procent van de HR-professionals en managers dat medewerkers in meerderheid fysiek gezond zijn, en 82 procent in meerderheid mentaal gezond. Beide vormen van vitaliteit laten dus een afname zien. 

Uit het rapport blijkt vooral dat er nu veel meer negatieve invloeden van het langdurige thuiswerken zijn dan in juni 2020. Destijds zei ongeveer de helft van de respondenten dat thuiswerken een negatieve invloed heeft op mentale en fysieke vitaliteit van medewerkers. Maar in maart 2021 ziet driekwart van de HR-professionals een negatieve invloed van thuiswerken op mentale vitaliteit. Ook de fysieke vitaliteit neemt af.

Duurzame inzetbaarheid onder druk

Ook andere facetten van duurzame inzetbaarheid, zoals leren en ontwikkelen, innovatie en vakmanschap, hebben in maart 2021 zwaarder te lijden onder thuiswerken dan in juni 2020, blijkt uit het onderzoek. “We zien dus dat de lange duur van social distancing een steeds sterkere weerslag begint te krijgen op onderlinge samenwerking”, concluderen de onderzoekers.

Bron en meer informatie: PW.

Deel dit artikel op social media

Gerelateerde artikelen