Ziekteverzuim vierde kwartaal 2020 hoogste sinds 2002

ziekteverzuim
11 februari 2021

Het ziekteverzuim was in het vierde kwartaal van 2020 4,9 procent, het hoogste sinds 2002. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. In de gezondheids- en welzijnszorg was het ziekteverzuim het hoogst, met 6,8 procent. Vooral onder personeel van verpleeghuizen was het verzuim hoog. Het verzuim was met 2,8 procent het laagst in de financiële dienstverlening. 

Het ziekteverzuim onder Nederlandse werknemers was in het vierde kwartaal van 2020 4,9 procent. De laatste keer dat het ziekteverzuim in het vierde kwartaal hoger was, was in 2002 (5,4 procent). Het ziekteverzuim is in het eerste en het vierde kwartaal (herfst en winter) altijd iets hoger dan in de andere kwartalen.

Hoogste verzuim in de zorg

Het ziekteverzuim was in de gezondheids- en welzijnszorg met 6,8 procent het hoogst, 0,9 procentpunt meer dan in het vierde kwartaal een jaar eerder. In de zorg is het ziekteverzuim nog niet eerder zo sterk toegenomen. Hoewel het CBS in zijn persbericht zelf geen oorzaken noemt, zal dit hoge verzuimpercentage zonder twijfel het gevolg zijn van de druk op de zorg door de coronapandemie. 

Verpleeg- en verzorgingstehuizen

Vooral in de verpleeg-en verzorgingstehuizen werd er veel verzuimd wegens ziekte. Het ziekteverzuim lag daar met 8,2 procent 1,1 procentpunt hoger dan een jaar eerder. In de welzijnszorg zonder overnachting was het verzuim 6,9 procent. Hieronder valt onder andere de thuiszorg en maatschappelijk werk. 

Horeca: sterkste toename verzuimpercentage

De horeca kende het vierde kwartaal van 2020 de sterkste toename in verzuim: dit nam met 1,5 procentpunt toe tot 4,3 procent. Niet eerder nam het ziekteverzuim in de horeca zo snel toe.

Financiële dienstverlening: laagste verzuimpercentage

Het laagst was het ziekteverzuim in de financiële dienstverlening. Met 2,8 procent is het verzuim onveranderd ten opzichte van een jaar eerder. Er waren in het vierde kwartaal ook bedrijfstakken waar het verzuim juist afnam. Bij het openbaar bestuur en overheidsdiensten (5,0 procent) was het verzuim 0,7 procentpunt lager.

Grootste bedrijven hoogste verzuimcijfers

Het ziekteverzuim is traditiegetrouw het laagst bij de kleinste bedrijven. Bij bedrijven met minder dan 10 werknemers was het verzuim 3,3 procent. Bij de middelgrote bedrijven lag het verzuim met 4,5 procent. Bedrijven met 100 werknemers of meer hadden een ziekteverzuimpercentage van 5,5 procent. 

Deel dit artikel op social media

Gerelateerde artikelen