FAQ

Veelgestelde vragen over SmartVitaal

contact

8 vragen over SmartVitaal

SmartVitaal is een innovatief online gezondheidsplatform dat werknemers als een persoonlijke assistent ondersteunt bij het verbeteren van hun vitaliteit. Het platform bestaat uit een Preventief Medisch Onderzoek (mijnCLIC), een persoonlijk vitaliteitsplan en heel veel ondersteuning en inspiratie om duurzaam werk te maken van vitaliteit. Via een persoonlijk dashboard op het platform kunnen deelnemers hun eigen vitaliteit monitoren en zelf aan de slag met een gezondere leefstijl, met hulp van onze Vitalenten.

SmartVitaal is opgericht door ondernemer en rasoptimist Suzanne van Pelt en cardioloog en hoogleraar Leonard Hofstra. Een gouden duo, want waar Leonard van het creëren van bewustzijn over de invloed van een gezonde leefstijl op het voorkomen van hart- en vaatziekten zijn levensdoel heeft gemaakt, is het Suzannes missie vitaliteit en een gezonde leefstijl bereikbaar te maken voor iedereen. Dat kan dus tot maar een ding leiden: Heel Holland vitaal! Je kunt hier meer lezen over de founders.

Uit onderzoek blijkt dat medewerkers met een gezonde levensstijl 30% productiever zijn. Het hebben van vitale medewerkers betekent bovendien 20% minder ziekteverzuim en 60% meer betrokkenheid. Fitte medewerkers zijn voor organisaties dus van onschatbare waarde. SmartVitaal is hét platform waarmee werkgevers de vitaliteit onder hun medewerkers kunnen vergroten en daarmee hun duurzame inzetbaarheid. Met behulp van onze gezondheidstest MijnCLIC (een PMO in de zin van de Arbowet) krijgen zij inzicht in hun eigen hartrisico en leefstijlscore en ontvangen persoonlijk advies over wat ze kunnen doen om hierin verbetering aan te brengen. Onze Vitalenten staan vervolgens klaar om hen in dit proces te begeleiden. Dit zorgt uiteindelijk voor fittere medewerkers, een grotere inzetbaarheid, meer productiviteit en een lager ziekteverzuim.

SmartVitaal is jouw online persoonlijke assistent op het gebied van gezondheid en vitaliteit. Met behulp van onze gezondheidstest MijnCLIC krijg je inzicht in je eigen hartrisico en leefstijl en persoonlijk advies over wat je kunt doen om hierin verbetering aan te brengen. Onze Vitalenten staan vervolgens klaar om je in dit proces te begeleiden. Want als je fit en gezond bent, heb je meer energie en ben je minder vaak ziek. Klinkt goed, niet?

SmartVitaal is bedoeld voor organisaties die de vitaliteit en gezondheid onder hun medewerkers willen stimuleren, omdat dit zorgt voor fittere medewerkers, duurzame inzetbaarheid, meer productiviteit en minder ziekteverzuim.

Onder de streep levert het je bedrijf meer op dan dat het je kost, omdat SmartVitaal bijdraagt aan vitalere werknemers en dus aan een lager ziekteverzuim en meer productiviteit. Ook de premie van je verzuimverzekering zal lager uitvallen wanneer je met behulp van SmartVitaal inzet op preventie. Wil je meer weten? Vul het contactformulier in en wij nemen binnen vijf werkdagen contact met je op voor een vrijblijvend gesprek. Je kunt natuurlijk ook eerst onze brochure aanvragen. Dat doe je via hetzelfde contactformulier.

Vitalenten zijn talenten op het gebied van vitaliteit en gezondheid, die hun producten en diensten aanbieden via SmartVitaal. Hierbij kun je denken aan trainers, coaches en diëtisten. Zij kunnen helpen op het gebied van gezonde voeding, beweging, sport, mindfulness, stress, slaap en nog veel meer. Al onze zorggerelateerde Vitalenten zijn BIG-geregistreerd en/of hebben een AGB-code.

Als je ons contactformulier invult, nemen we binnen vijf dagen contact met je op.

8 vragen over De mijnCLIC gezondheidstest

mijnCLIC staat voor mijn Cardiac Lifestyle Intervention Check.Het is de online gezondheidstest van SmartVitaal. Op basis hiervan wordt een gebruikersprofiel opgesteld met daarin een hartrisicoscore en een leefstijlscijfer. Naar aanleiding van deze scores ontvang je persoonlijk advies voor een passend gezondheids- en/of vitaliteitsprogramma, waarmee je je gezondheid kunt verbeteren en/of je hartrisico kan verlagen. De gezonheidstest mijnCLIC is een preventief medisch onderzoek (PMO) zoals bedoeld in artikel 18 van de Arbowet.

mijnCLIC is een PMO in de zin van artikel 18 van de Arbowet. Daarin is bepaald dat elke organisatie verplicht is zijn medewerkers periodiek zo’n preventief medisch onderzoek (PMO) aan te bieden. Dit PMO brengt de gezondheidssituatie van medewerkers en de organisatie in kaart, zodat zowel werkgever als werknemers weten wat ze kunnen doen om die te verbeteren. Omdat de test van mijnCLIC periodiek wordt afgenomen, vormt deze voor werkgevers een effectief middel om meer inzicht te krijgen in de progressie in de algehele gezondheidssituatie binnen hun organisatie.

Het hartrisico is het risico is dat je in de komende tien jaar een hart- en vaatziekte krijgt. Het wordt in mijnCLIC berekend met toepassing van de zogenaamde non-invasieve Framingham Risk Score. Dit is een internationaal erkend en medisch gevalideerd algoritme dat wordt gebruikt om het 10-jarige cardiovasculaire risico van een individu in te schatten.

Heeft jouw werkgever een samenwerking afgesloten met SmartVitaal? Dan heb je als het goed is een uitnodiging in je mail ontvangen om een account te maken op SmartVitaal, waarmee je de online gezondheidstest van mijnCLIC kunt invullen, en anders ontvang je deze e-mail binnenkort. Ben je de uitnodiging kwijt of is deze niet meer geldig? Neem dan contact op met jouw HR-manager of vul ons contactformulier in, dan nemen we binnen vijf dagen contact met je op.

Als een werkgever een samenwerking heeft afgesloten met SmartVitaal, ontvangen alle medewerkers een uitnodiging in hun mail om een account te maken op SmartVitaal. Vervolgens kunnen zij online de test in mijnCLIC invullen, om te weten te komen hoe zij scoren op het gebied van leefstijl en hartrisico. Het hartrisico wordt in deze test berekend met toepassing van een wetenschappelijk erkende non-invasieve (niet fysieke) test. Om de leefstijlscore te bepalen, gebruiken we medisch gevalideerde vragenlijsten en een door artsen ontwikkeld algoritme.

Een non-invasief (niet fysiek) medisch onderzoek geeft voor 96% dezelfde uitslag als een invasief onderzoek. Deze 4% afwijking komt doordat we niet precies jouw bloeddruk kunnen meten, maar wel op basis van jouw antwoorden kunnen aangeven of deze te hoog, goed of te laag is. Vanwege deze kleine verschillen kiest SmartVitaal primair voor het aanbieden van een online gezondheidstest. Is jouw hartrisico te hoog of echt zorgelijk? Dan verschijnt er een melding in je scherm met het verzoek om binnen 48 uur (in de echt zorgelijke gevallen 24 uur) contact op te nemen met een arts.

In het geval er medische opvolging nodig lijkt, zal dit in het advies alleen worden gemeld aan jou. Geen enkele andere persoon of organisatie zal hiervan verder op de hoogte worden gesteld.

Om de leefstijlscore te berekenen gebruiken we medisch gevalideerde vragenlijsten. Het leefstijlalgoritme is door SmartVitaal ontwikkeld en gebaseerd op de erkende leefstijlthema’s van het BRAVO-kompas voor gezondheidsbeleid: bewegen, roken, alcohol, voeding en ontspanning. Deze leefstijlfactoren bepalen voor 90% de kans op het krijgen van een hartinfarct (Interheart study, Lancet 2004) en andere hart- en vaatziekten.

3 vragen over De Vitaal Scan

SmartVitaal is er op dit moment alleen voor werknemers van aangesloten bedrijven. Heeft jouw werkgever al een samenwerking met SmartVitaal? Dan heb je een uitnodiging in je mail ontvangen om een account aan te maken, of je zal die binnenkort ontvangen. Heeft jouw werkgever nog geen samenwerking met SmartVitaal, maar zou je dat graag willen? Wij komen graag in contact met de HR-afdeling.

Bij de persoonlijke scores krijg je ook een kort advies over leefstijl en gezondheid. Per onderdeel staat vermeld hoe je hebt gescoord en wat de norm is. Ter verduidelijking staat er per onderdeel een groen (goed), oranje (matig) of rood (slecht) hartje.

De Vitaal Scan is een beknopte versie van de gezondheidstest van MijnCLIC, die beschikbaar is voor iedereen die nieuwsgierig is hoe het ervoor staat met zijn eigen vitaliteit. De scan bestaat uit vragen over jouw leefstijl en neemt ongeveer 4 minuten in beslag. Nadat je de vragen hebt ingevuld, ontvang je direct de uitslag. Je ontvangt de uitslag ook per e-mail. Jouw gegevens worden verder nergens opgeslagen.

3 vragen over Privacy

Bij ons is iedere deelnemer bekend onder een uniek ID-nummer. Dit noemen wij het pseudonimiseren van persoonsgegevens. Voor onze privacyrichtlijnen, klik hier.

Jouw lengte en gewicht worden door SmartVitaal opgeslagen onder een uniek ID-nummer. Dit unieke ID-nummer is niet te herleiden naar een persoon. Dit noemen wij het pseudonimiseren van gegevens. Jouw werkgever ontvangt alleen een bedrijfsbrede rapportage (vanaf 50 personen) waardoor inzicht wordt verkregen in de vitaliteit van het bedrijf. De scores zijn nooit herleidbaar naar een afdeling of persoon.

Nee, al jouw gegevens worden gepseudonimiseerd opgeslagen, zodat ze niet te herleiden zijn tot jou als persoon. Werkgevers kunnen dus ook niet meekijken in de persoonlijke profielen van hun werknemers, want de verwerkingsovereenkomst wordt gesloten tussen jou als medewerker en SmartVitaal. Jouw werkgever is hier geen partij in. Wel ontvangst hij een bedijfsbrede rapportage.

5 vragen over Je account op SmartVitaal

Wat leuk dat je een SmartVitaal account wilt aanmaken! SmartVitaal is er op dit moment alleen voor werknemers van aangesloten bedrijven. Heeft jouw werkgever al een samenwerking met SmartVitaal? Dan heb je een uitnodiging in je mail ontvangen om een account aan te maken, en ander zul je die binnenkort ontvangen. Heeft jouw werkgever nog geen samenwerking met SmartVitaal, maar zou je dat graag willen? Wij komen graag in contact met de HR-afdeling. Laat het ons weten via ons contactformulier.

Neem contact op via ons contactformulier/onze klantenservice. Wij nemen zo snel mogelijk contact met jou op om dit op te lossen.

Bij het inloggen kun je een nieuw wachtwoord aanvragen, door op de knop ‘Wachtwoord vergeten’ te klikken. Nadat je je e-mailadres hebt ingevuld ontvang je van ons een e-mail met een link om je wachtwoord te resetten.

Wil jij jouw account opzeggen? Dat kan heel eenvoudig door in te loggen op je SmartVitaal-profiel. Daar vind je onder ‘Profiel’ een knop om je gegevens te verwijderen. Voordat je je profiel wist, kun je eventueel eerst je gebruikersdata exporteren.

Jouw gebruikersnaam is het e-mailadres waarop je jouw uitnodiging voor het SmartVitaal Platform hebt ontvangen. Dit is dus waarschijnlijk jouw zakelijke e-mailadres. Lukt het nog steeds niet om in te loggen? Stuur dan een mail naar support@smartvitaal.nl met jouw naam, e-mailadres waarmee je je hebt aangemeld en bedrijfsnaam. Dan gaan wij het voor je uitzoeken.

6 vragen over De begrippen op SmartVitaal

Vitaliteit betekent dat je energiek, veerkrachtig en gezond in het leven staat. Vitaliteit is dan ook essentieel voor een fijne voortzetting van het leven. ‘Vitaal’ betekent volgens de Dikke van Dale dan ook niet voor niets ‘voor het leven van groot belang’ en ‘krachtig, energiek’. Vitaliteit is gelukkig iets waarop je als mens invloed kunt uitoefenen. Je kunt je eigen vitaliteit vergroten. SmartVitaal helpt daarbij.

Het hartrisico geeft aan wat het risico is dat je in de komende tien jaar loopt op het krijgen van hart- en vaatziekten. Je leefstijl heeft een grote invloed op de omvang van dit risico. Het wordt in de MijnCLIC test berekend met toepassing van de Framingham Risk Score. Dit is een internationaal erkend en medisch gevalideerd algoritme dat wordt gebruikt om het 10-jarige cardiovasculaire risico van een individu in te schatten.

Je leefstijl is de manier waarop je leeft. Deze heeft invloed op je gezondheid. Leefstijlfactoren bepalen voor 90% de kans op het krijgen van een hartinfarct (Interheart study, Lancet 2004)). Leefstijlfactoren die het negatiefste effect hebben zijn: te weinig beweging, te veel stress, ongezonde voeding, alcohol en roken en slaapgebrek. De leefstijlscore die uit de test van MijnCLC rolt, houdt rekening met al deze leefstijlfactoren.

mijnCLIC is het bedrijf dat de online gezondheidstest van SmartVitaal heeft ontwikkeld. Het bedrijf is onderdeel van SmartVitaal. De gezondheidstest van mijnCLIC is getoetst door een team van onderzoekers, artsen en cardiologen. Alle vragenlijsten, berekeningen en adviezen zijn wetenschappelijk onderbouwd en medisch gevalideerd.

Challenges zijn kleine programma’s voor gebruikers van het platform rondom een leefstijlfactor, zoals slaap, beweging of voeding. Door mee te doen aan zo’n Challenge krijg je meer inzicht in dit onderwerp en word je tegelijk gestimuleerd om je eigen score in deze leefstijlfactor te verbeteren. Een Challenge duurt vaak een maand, waarin je elke week een nieuwe uitdaging in je mail ontvangt. Maar er zijn ook Challenges die een week of tien dagen duren. In dat geval krijg je om de paar dagen een mail met tips, inzichten of opdrachten. Voorbeelden van Challenge-onderwerpen zijn: meer groente eten, hoe pak ik dat aan? Of: Hoe incorporeer ik meer beweging in mijn dagelijks leven?

Volgens de Nederlandse normen voor leefstijl en gezondheid zijn bewegen, roken, alcohol, voeding en ontspannen (BRAVO) de bepalende leefstijlfactoren. De gezondheidstest mijnCLIC is hierop dan ook gebaseerd.