PRIVACY POLICY EN DISCLAIMER

Fijn dat u de moeite neemt om de website van Smart Vitaal B.V. te bekijken. Bij Smart Vitaal werken we met veel persoonsgegevens, zodat we in deze privacy policy veel uit te leggen hebben.

Voor de leesbaarheid gebruiken we de volgende indeling:

 

Wie zijn wij

Smart Vitaal B.V.is de ontwikkelaar van het unieke vitaliteitsplatform genaamd Smart Vitaal.

Juridische contactinformatie
Smart Vitaal B.V. is een besloten vennootschap naar Nederlands recht; geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69944652. U vindt onze contactgegevens op de contactpagina. Het BTW nummer van Smart Vitaal B.V.is NL858075258B01

Wat doen wij

Smart Vitaal heeft het doel om de gezondheid en het welbevinden van mensen te meten en te verbeteren volgens het principe van meten, weten, doen. Samen werken we aan een vitaler Nederland. Dat doen we op basis van medisch wetenschappelijke onderbouwing en met behulp van vitalenten. Vitalenten zijn de talenten op vitaliteitsgebied die behandelingen, service, diensten of producten aanbieden via Smart Vitaal. De medische onderbouwing en advisering wordt gedaan door MijnCLIC.

Om heel Holland vitaal te krijgen sluiten we een contract met de gebruikers van Smart Vitaal zodat we jou toegang kunnen bieden tot het online platform.
Om je te voorzien van een persoonlijk gezondheidsadvies bieden we iedere gebruiker de mogelijkheid om bij MijnCLIC een vragenlijst over jouw persoonlijke gegevens en gewoontes in te vullen. Met deze informatie kunnen wij jou inzicht geven in je hartrisicocijfer en leefstijlrisicocijfer. Deze cijfers gebruiken we om je een op maat gemaakt product- en dienstenaanbod te kunnen geven op het Smart Vitaal platform waar ons vitalentenaanbod wordt getoond. Op het platform kun jij als gebruiker naar hartenlust bestellingen plaatsen en afspraken maken voor dienstverlening van vitalenten. We gebruiken je gegevens ook om je bestelde producten te laten bezorgen door de vitalenten en om de bestelde diensten te laten afnemen, om eventuele retouren te administreren en om jouw persoonlijke aanbod dynamisch aan te passen. Want als jij werkt aan jouw vitaliteit, verandert je leefstijlcijfer en hartrisicocijfer; daarmee verandert ook jouw persoonlijke gezondheidsadvies.

Je kunt reviews geven over vitalenten en die nemen wij weer mee bij de periodieke beoordeling van de vitalenten.
Van onze vitalenten verzamelen gegevens om de bemiddeling tussen gebruiker en vitalent te kunnen faciliteren.
Verder heeft Smart Vitaal het doel om te zorgen dat alle huidige en toekomstige gebruikers van het platform op de best mogelijke manier worden geholpen om vitaler te worden. We gebruiken de gegevens van gebruikers en van vitalenten om:

  • het platform te verbeteren en uit te breiden met functionaliteiten,
  • voor marketing doeleinden zoals het versturen van nieuwsbrieven, pushberichten en promoties,
  • voor de evaluatie van vitalenten,
  • voor het onderhouden van gebruikersaccounts,
  • voor het controleren van de beveiligingsmaatregelen

Smart Vitaal kan van tijd tot tijd, op verzoek van MijnCLIC en in samenspraak met geselecteerde opdrachtgevers, in aanvulling op bovenstaande doelstellingen van Smart Vitaal, meewerken aan wetenschappelijk onderzoek naar hartrisico en de effectiviteit van verschillende leefstijl georiënteerde methoden om het hartrisico te verlagen. Smart Vitaal doet dit zowel ten behoeve van de brede wetenschap als ter verbetering van Smart Vitaal. Voor wetenschappelijk onderzoek worden gegevens van gebruikers, die bij MijnCLIC op basis van pseudonimisering beschikbaar zijn, in een geanonimiseerd bestand beschikbaar gesteld aan de VU te Amsterdam. Aan gebruikers die persoonlijke gegevens via de vragenlijst invullen vragen we separaat om toestemming voor het meewerken aan dit wetenschappelijk onderzoek.

 

Waarom deze privacy policy

Bij Smart Vitaal werken wij voor mensen. De mensen die gebruik maken van Smart Vitaal noemen wij gebruikers. Om ons doel te bereiken hebben wij persoonsgegevens nodig van iedere gebruiker. In deze privacy policy leggen we u uit wat wij met de persoonsgegevens van gebruikers doen. Ook leggen we in deze privacy policy uit welke persoonsgegevens we verzamelen van websitebezoekers, vitalenten, en andere betrokkenen van Smart Vitaal.


Persoonsgegevens die wij verwerken van gebruikers 

Een deel van de persoonsgegevens verstrekt de gebruiker zelf aan Smart Vitaal.
Dit zijn naam, adres, mailadres, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer en als u via uw werkgever wordt aangemeld ook de naam van uw werkgever.
Verder verzamelen wij medische gegevens van u. Afhankelijk van de testen die u ondergaat zijn dit bijvoorbeeld uitslagen van bloeddrukmetingen, lengte en gewicht, uitslagen van conditietesten, uitslagen van laboratoriumtesten en het is zelfs denkbaar dat wij uitslagen van DNA testen van gebruikers verzamelen.
De gebruiker geeft altijd zelf aan of hij deel wil nemen aan een test, zodat de gebruiker zelf invloed heeft op de omvang van de persoonsgegevens die Smart Vitaal verzamelt.
Van al deze gegevens wordt uw gebruikersprofiel opgesteld, met een hartrisicocijfer en een leefstijlcijfer. Op basis van uw profiel krijgt u een persoonlijk aanbod van vitalenten.

Het profiel wordt opgesteld door MijnCLIC de samenwerkingspartner van Smart Vitaal. MijnCLIC ontvangt de persoonsgegevens uitdrukkelijk zonder naam, adres mailadres en telefoonnummer. Bij MijnCLIC is iedere gebruiker bekend onder een uniek ID-nummer. Dit noemen we het pseudonimiseren van persoonsgegevens. Smart Vitaal en MijnCLIC hebben onderling afspraken gemaakt over het beveiligingsniveau van deze gegevens. Ook worden de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen regelmatig herzien, uitgebreid en aangepast.


De vitalenten ontvangen van Smart Vitaal alleen de naam, adres, mailadres en telefoonnummer van gebruikers. De vitalentenovereenkomst komt rechtstreeks tot stand tussen gebruiker en vitalent.


Gegevens die wij verwerken van andere partijen

Naast gegevens van gebruikers, verwerken wij gegevens van onze opdrachtgevers, leveranciers, vitalenten en andere partners in onze keten. Van deze partijen verwerken wij met name de bedrijfsgegevens. Omdat in deze bedrijven mensen werken verwerken wij naam, (werk)adres, telefoonnummer, mailadres en bankrekeningnummer en overige persoonsgegevens die door een partij actief aan Smart Vitaal worden verstrekt.
Met de leveranciers die in opdracht van Smart Vitaal persoonsgegevens verwerken in hoedanigheid van verwerker worden verwerkersovereenkomsten gesloten.


Gegevens van websitebezoekers

Door het invullen van het contactformulier op de website kiest u er zelf voor om uw naam, telefoonnummer en emailadres kenbaar te maken aan Smart Vitaal B.V.. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om contact met u op te nemen voor het beantwoorden van uw vraag. Ook als u op een andere wijze bijvoorbeeld telefonisch of per mail uw gegevens verstrekt. Van websitebezoekers verzamelen wij ook cookies zoals in de cookieverklaring wordt toegelicht.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Medische gegevens zijn bijzondere persoonsgegevens waarvoor aparte toestemming benodigd is om deze te mogen verwerken. Bij het aanmaken van een gebruikersaccount vragen we van iedere gebruiker toestemming voor het verwerken van medische gegevens. Zowel in deze privacy policy als in de gebruikersvoorwaarden wijzen we gebruikers er uitdrukkelijk op dat Smart Vitaal bijzondere persoonsgegevens verwerkt. Zonder medische gegevens kan Smart Vitaal u geen persoonlijk vitaliteitsaanbod geven.

Smart Vitaal heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Gebruikers jonger dan 18 jaar kunnen geen account aanmaken bij Smart Vitaal. Bij het doen van metingen kunnen wij gebruikers vragen zich te legitimeren om zo vast te stellen of de gebruiker minimaal 18 jaar is. Zodra blijkt dat een account is aangemaakt voor een minderjarige wordt het account geblokkeerd en na een extra verificatie verwijderd.
Als u er van overtuigd bent dat Smart Vitaal zonder toestemming van ouders of voogd persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via legal@smartvitaal.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Waarom mogen we deze gegevens verwerken (wettelijke grondslag)

Smart Vitaal verwerkt persoonsgegevens onder verschillende wettelijke grondslagen (volgens de Algemene verordening gegevensbescherming).
De belangrijkste is de uitvoering van een overeenkomst met de betrokkene. Dit geldt zowel voor gebruikers als voor opdrachtgevers, vitalenten en leveranciers.
Verder verwerkt Smart Vitaal uw bijzondere persoonsgegevens (de medische gegevens) in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en de profilering met uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker als bedoeld in artikel 9 lid 2 onder a van de AVG. Deze toestemming wordt gevraagd bij het aanmaken van het gebruikersaccount en het aangaan van de gebruikersovereenkomst. Deze toestemming kan op ieder moment door u worden ingetrokken. Gevolg van de intrekking van deze toestemming is dat Smart Vitaal niet langer over uw medische gegevens kan beschikken en daardoor geen gepersonaliseerd vitaliteitsaanbod kan verzorgen.

Als op basis van de uitslagen van de gebruiker een medische interventie noodzakelijk lijkt, zal MijnCLIC uw gegevens doorsturen naar de arts of ziekenhuis ter keuze van de gebruiker. Alleen voor deze interventie die het vitale belang van de gebruiker dient, kan MijnCLIC de bij het gebruikersprofiel behorende naam en adresgegevens opvragen bij Smart Vitaal. Dit proces kan volledig geautomatiseerd worden, om de snelheid van handelen in noodsituaties te bevorderen. Daarmee wordt het vitaal belang van de gebruiker gediend. Medewerkers van MijnCLIC zijn gebonden aan het (medisch) beroepsgeheim.


Voor het verzenden van nieuwsbrieven vragen wij uw toestemming. Nieuwsbrieven aan opdrachtgevers en gebruikers mogen wij verzenden op grond van het gerechtvaardigd eigen belang. U kunt te allen tijden afmelden voor een nieuwsbrief of attenderingsservice van Smart Vitaal.


Gedeeltelijk geautomatiseerde besluitvorming 

Bij het aanmaken van het gebruikersprofiel en het eerste gepersonaliseerde vitaliteitsaanbod zal altijd een medewerker van MijnCLIC het medisch dossier van gebruiker beoordelen om na te gaan of het vitaliteitsaanbod past en medisch verantwoord is.

Smart Vitaal zal vervolgens op basis van het gebruikersprofiel, het geboekte vitaliteitsaanbod en de getoonde interesse het vitaliteitsaanbod geautomatiseerd (met behulp van computers) updaten. Dit geactualiseerde vitaliteitsaanbod wordt aan de hand van de medische gegevens van gebruiker automatisch gescreend op juistheid, voordat dit voorstel aan gebruiker wordt getoond. De gebruiker heeft te allen tijde het recht om een niet- geautomatiseerde beoordeling op te vragen.
Bij het aanmaken van het gebruikersprofiel vragen wij van iedere gebruiker expliciet toestemming voor de gedeeltelijke geautomatiseerde besluitvorming volgens artikel 22 van de AVG. U kunt deze toestemming op ieder moment intrekken via een aanpassing van uw instellingen op uw dashboard.


Inschrijving nieuwsbrief 

Smart Vitaal heeft regelmatig nieuws op het gebied van vitaliteit. Dit delen we graag met u in onze digitale nieuwsbrief. We kunnen u alleen een nieuwsbrief toesturen als u uw mailadres aan Smart Vitaal verstrekt en u toestemming geeft om de nieuwsbrief te versturen.
Opdrachtgevers en gebruikers van Smart Vitaal krijgen als service de nieuwsbrief toegestuurd bij het aangaan van de overeenkomst om geïnformeerd te blijven over de diensten van Smart Vitaal. In iedere nieuwsbrief zit een link waarmee u zich kunt afmelden voor verdere nieuwsbrieven.
Na afmelding verwijderen wij uw mailadres uit de maillijst.

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens

Smart Vitaal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor de gegevens worden verwerkt. Daarbij hanteert Smart Vitaal de volgende bewaartermijnen:

Gegevens van werknemers die wij ontvangen van opdrachtgevers maximaal 6 maanden. Zodra een werknemer een gebruikersaccount aanmaakt bij Smart Vitaal komt een gebruikersovereenkomst tot stand tussen Smart Vitaal en wordt werknemer een gebruiker.

Gegevens van gebruikers bewaren wij gedurende de gebruikersovereenkomst en tot 12 maanden na beëindiging van deze overeenkomst. Na verloop van deze 12 maanden worden de gegevens door Smart Vitaal uitsluitend geanonimiseerd bewaard ten behoeve van de administratieplicht. Eveneens na 12 maanden worden de medische gegevens door MijnCLIC uitsluitend geanonimiseerd bewaard ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens voor wetenschappelijk onderzoek, kunt u dat op uw online account aangeven. Daardoor worden uw gegevens bij MijnCLIC verwijderd uit de database voor wetenschappelijk onderzoek.


Gegevens van klanten/opdrachtgevers vanwege de fiscale bewaarplicht minimaal 7 jaar na uitvoering van de overeenkomst.

Gegevens van vitalenten gedurende de contractperiode tussen Smart Vitaal en vitalent; en na afloop van de overeenkomst voor een periode van 7 jaar voor de uitvoering van de (fiscale) administratieplicht van Smart Vitaal.


Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

Smart Vitaal neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Dit doen wij door het nemen van technische en organisatorische maatregelen die we periodiek controleren en bijstellen. Smart Vitaal monitort voortdurend of de stand der techniek een betere beveiliging kan borgen, en committeert zich om de best passende technische beveiliging te realiseren.

Wat kunt u doen om bij te dragen aan de beveiliging van uw persoonsgegevens
Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, meld dit dan per direct bij legal@smartvitaal.nl.
Het gedrag van de gebruiker kan misbruik voorkomen. Geef logingegevens niet door aan anderen en laat anderen niet meekijken bij het inloggen. Zorg dat u altijd een wachtwoord nodig heeft en laat uw account niet onnodig openstaan.


Delen van persoonsgegevens met derden

Smart Vitaal verkoopt uw gegevens niet aan derden. Wel worden uw gegevens aan derden verstrekt voor de uitvoering van onze overeenkomst met u.

MijnCLIC
Voor de medische validatie, profilering en het opstellen van uw persoonlijke vitaliteitsaanbod worden de persoonsgegevens ge-pseudonimiseerd verstrekt aan MijnCLIC.

MyCLIC H4H B.V.
IJsbaanpad 10C, 1076 CV Amsterdam
KvK nummer 67858783
info@mijnclic.nl

Anonieme gegevens voor wetenschappelijk onderzoek
Daarnaast gebruikt MijnCLIC de anonieme gegevens voor wetenschappelijk onderzoek onder toezicht van de VU Amsterdam. Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens voor wetenschappelijk onderzoek, kunt u dat op uw online account aangeven. Daardoor worden uw gegevens bij MijnCLIC verwijderd uit de database voor wetenschappelijk onderzoek.


Vitalenten
Als de gebruiker via zijn gebruikersaccount aangeeft een vitaalovereenkomst te willen sluiten met een vitalent, stuurt Smart Vitaal de naam, adres telefoonnummer en het mailadres van gebruiker aan vitalent.
Vitalent krijgt geen verdere persoonsgegevens via Smart Vitaal, tenzij gebruiker deze gegevens zelf via het gebruikersaccount eenmalig aan vitalent verstrekt. Deze verstrekking wordt door Smart Vitaal gefaciliteerd, maar gebeurt uitsluitend op basis van handelen van de gebruiker.

Opdrachtgever / werkgever
Gebruikers die worden aangemeld via hun werkgever mogen erop vertrouwen dat Smart Vitaal geen persoonsgegevens verstrekt aan de werkgever.
De werkgever (die opdrachtgever is van Smart Vitaal) krijgt geen inzicht in het gebruikersaccount. Wel verstrekt Smart Vitaal een rapportage aan de werkgever over de totale gebruikersgroep, onder voorwaarde dat de anonimiteit van gebruikers kan worden gewaarborgd. Een rapportage bevat minimaal 50 gebruikersprofielen om de anonimiteit te borgen. Smart Vitaal ontvangt van werkgever contactinformatie van medewerkers die in dienst komen om het mogelijk te maken dat zij een gebruikersaccount aanmaken; en informatie van medewerkers die uit dienst gaan om het gebruikersaccount los te koppelen van de werkgeversomgeving, danwel het account op te heffen.

Inlog via derden
Als de gebruiker inlogt via Youforce van Raet, valt voor zover er gegevens worden verstrekt, deze gegevensverstrekking aan Raet onder de voorwaarden die door Raet worden gehanteerd voor Youforce. Voor zover er gegevens aan Smart Vitaal en aan MijnCLIC worden verstrekt valt dit onder deze privacy policy van Smart Vitaal.


Wettelijke verplichting
Smart Vitaal kan gegevens aan derden verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals het voeren van administratie en het doen van fiscale aangifte.
Indien het vitale belang van gebruiker gediend wordt kan Smart Vitaal persoonsgegevens delen met de door gebruiker aangewezen arts of ziekenhuis.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Smart Vitaal blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen, corrigeren of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Smart Vitaal en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u te sturen.
Het is mogelijk om uw vitaliteitsdossier te downloaden via de downloadoptie van uw gebruikersaccount. Tevens hebt u de optie om (gedeelten van) uw vitaliteitsdossier te delen vitalenten.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens insturen via legal@smartvitaal.nl.
Bij een verzoek per email vragen wij u uzelf te identificeren, en een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Privacy Officer

Smart Vitaal heeft een interne privacy officer die je kunt bereiken via email naar legal@smartvitaal.nl

Toezichthouder

Als u niet tevreden bent over de manier waarop Smart Vitaal B.V. met uw persoonsgegevens omgaat horen wij dit graag direct van u. Uw hebt het recht om klachten over onze omgang met uw privacy gevoelige gegevens te melden bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Gebruikersvoorwaarden

Smart Vitaal B.V. hanteert gebruikersvoorwaarden. Deze gebruikersvoorwaarden vindt u op onze website www.smartvitaal.nl/gebruikersvoorwaarden en worden u op verzoek toegestuurd en worden meegestuurd bij de offerte die u van Smart Vitaal B.V. ontvangt.

Disclaimer 

Op deze website vindt u informatie over het unieke vitaliteitsconcept van Smart Vitaal, de ontwikkelingen en de producten van Smart Vitaal B.V. De informatie op de website van Smart Vitaal B.V. is algemeen van aard en niet bedoeld als advies. U kunt Smart Vitaal B.V. niet aansprakelijk houden voor gevolgen van gebruik van de informatie op deze website.

Auteursrecht

De informatie op deze website valt onder het auteursrecht van Smart Vitaal B.V. Als u informatie over Smart Vitaal B.V. wilt publiceren dient u voorafgaand aan publicatie toestemming te vragen aan Smart Vitaal B.V. via legal@smartvitaal.nl. Bij iedere publicatie dient minimaal een verwijzing naar www.smartvitaal.nl opgenomen te worden. Smart Vitaal B.V. kan weigeren toestemming te geven voor publicatie.

Versie 1.3 privacy policy

Van tijd tot tijd wordt de privacy policy van Smart Vitaal herzien. Onder meer om te blijven voldoen aan de wettelijke verplichtingen en ook om u goed te blijven infomeren over de werkwijze van Smart Vitaal die aan verandering onderhevig is.
Wijzigingen in de privacy policy worden altijd op de website van Smart Vitaal gepubliceerd.
Deze privacy policy is voor het laatst gewijzigd op 7 mei 2020.

Download de privacy policy als PDF documentSmartVitaal is bekend met de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020 en de gevolgen die dit heeft voor de doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de EU en voornamelijk naar de Verenigde Staten. De gegevens van onze gebruikers worden door SmartVitaal niet doorgegeven buiten Europa. We zijn momenteel aan het onderzoeken in hoeverre partijen waar SmartVitaal mee samen werkt gegevens van onze klanten, werknemers en leveranciers wel buiten Europa doorgeven. Privacy van uw gegevens is ons grootste goed en we zijn druk doende om onze leveranciers nogmaals tegen het licht te houden. Als we hierdoor aanpassingen moeten doen, zullen we je hierover informeren via deze privacyverklaring. Heb je vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op, via de contactgegevens in deze privacyverklaring.