PRIVACY POLICY EN DISCLAIMER

Fijn dat je de moeite neemt om de website van SmartVitaal te bekijken. Bij SmartVitaal geven we jou inzicht in je gezondheid. Dit doen we door informatie te vragen over wie jij bent en wat jouw gewoontes zijn, zoals wat je eet en hoe vaak je sport. In deze privacy policy leggen we uit wat we met jouw persoonlijke informatie doen. Ook leggen we in deze privacy policy uit welke persoonsgegevens we verzamelen van websitebezoekers, vitalenten en andere betrokkenen van SmartVitaal.

Voor de leesbaarheid gebruiken we de volgende indeling:


Wie zijn wij

SmartVitaal is het unieke online gezondheidsplatform, de uitvinder van de Vitaalscan en het e-PMO en drijvende kracht van Smart Health Cities concepten zoals VITR. Afhankelijk van welke dienst je afneemt doe je zaken met Smart Health Life B.V., Smart Vitaal B.V. of een bij SmartVitaal aangesloten consortium.

Als klant, deelnemer of gebruiker kun je altijd terecht bij Smart Vitaal B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69944652. Je vindt onze contactgegevens op deze contactpagina: https://www.smartvitaal.nl/contact.


Wat doen wij

SmartVitaal heeft het doel je gezondheid te meten en je te helpen bij het verbeteren ervan. Dit doen we volgens het principe van meten, weten, doen. Hiervoor sluiten we verschillende soorten overeenkomsten. Voor de Vitaalscan sluiten we een deelnemersovereenkomst met de deelnemer. Voor het platform sluiten we een gebruikersovereenkomst met de gebruiker. Met vitalenten sluiten we een vitalentenovereenkomst en met opdrachtgevers een opdrachtovereenkomst. 


Waarom deze privacy policy

Bij Smart Vitaal werken wij voor mensen. De mensen die gebruik maken van Smart Vitaal noemen wij gebruikers. Om ons doel te bereiken hebben wij persoonsgegevens nodig van iedere gebruiker. In deze privacy policy leggen we u uit wat wij met de persoonsgegevens van gebruikers doen. Ook leggen we in deze privacy policy uit welke persoonsgegevens we verzamelen van websitebezoekers, vitalenten, en andere betrokkenen van Smart Vitaal.

Vitaalscan
De Vitaalscan is een korte vragenlijst over jouw gezondheid, waarbij jij direct inzicht krijgt in je persoonlijke verbeterpunten. Voor de Vitaalscan vragen wij je om deelnemer te worden en bewaren we jouw persoonsgegevens voor maximaal een halfjaar. Je kunt zelf op elk moment je gegevens wissen uit onze database. We hebben voor de Vitaalscan een aparte privacyverklaring gemaakt, waarin geen uitleg staat over onze andere dienstverlening, zodat het wat korter is om te lezen. Deze privacyverklaring vind je hier: https://www.vitr.nl/privacy.

e-PMO
De basis van SmartVitaal is de medisch wetenschappelijke vragenlijst die we het e-PMO noemen. PMO staat voor preventief medisch onderzoek en SmartVitaal biedt deze geheel online aan. Met deze online gezondheidstest krijg je uitgebreid inzicht in je hartrisicoscore en leefstijlcijfer. Voor het e-PMO en het gebruik van het SmartVitaal platform, met onze tips, challenges en jouw persoonlijke vitalentenaanbod, vragen wij je om gebruiker te worden. In deze privacyverklaring lees je hoe wij omgaan met gegevens van onze gebruikers. Op het platform kun jij als gebruiker je eigen account beheren, je gegevens updaten, je persoonlijke adviezen lezen, vitaalovereenkomsten aangaan met onze vitalenten en meedoen met challenges. We gebruiken je gegevens om jouw persoonlijke omgeving in te richten, om je bij vitalenten bestelde producten te laten bezorgen, om je bestelde diensten te laten afnemen, om eventuele retouren te administreren en om jouw persoonlijke aanbod dynamisch aan te passen. Want als jij werkt aan jouw vitaliteit, verandert je leefstijlcijfer en hartrisicocijfer; daarmee verandert ook jouw persoonlijke gezondheidsadvies. Ook kun je reviews geven over vitalenten, die wij dan weer meenemen bij de periodieke beoordeling van de vitalenten.

Faciliterende instantie
Onder de faciliterende instantie verstaan wij de werkgever, de gemeente of een andere instelling die het gebruik van SmartVitaal beschikbaar stelt aan de gebruiker. Ben je faciliterende instantie en wil je SmartVitaal voor je medewerkers, burgers of leden inzetten, dan noemen wij je opdrachtgever en sluiten we een opdrachtovereenkomst met je voor onze dienstverlening. Van onze opdrachtgevers verzamelen we bedrijfsgegevens en gegevens van de aangesloten gebruikers voor zover dat onderdeel uitmaakt van onze overeenkomst.

Vitalenten
Als vitalent stel je jouw producten en diensten beschikbaar aan onze gebruikers via het SmartVitaal platform of een van onze Smart Health Cities projecten. Van onze vitalenten verzamelen we met name bedrijfsgegevens om te kunnen bemiddelen tussen gebruiker en vitalent.

Doorontwikkeling
Verder heeft SmartVitaal het doel om ervoor te zorgen dat alle huidige en toekomstige gebruikers van het platform en onze concepten op de best mogelijke manier worden geholpen om vitaler te worden. We gebruiken de gegevens van gebruikers en van vitalenten ook voor:

 • Het verbeteren van het platform en het uitbreiden met functionaliteiten,
 • Marketingdoeleinden, zoals het versturen van nieuwsbrieven, pushberichten en promoties,
 • De evaluatie van vitalenten,
 • Het onderhouden van gebruikersaccounts,
 • Het controleren van de beveiligingsmaatregelen.

Wetenschappelijk onderzoek
In aanvulling op bovenstaande doelstellingen van SmartVitaal, kan SmartVitaal van tijd tot tijd, in samenspraak met geselecteerde opdrachtgevers of consortiumpartners, meewerken aan wetenschappelijk onderzoek naar hartrisico en de effectiviteit van verschillende leefstijl-georiënteerde methoden om het hartrisico te verlagen. SmartVitaal doet dit zowel ten behoeve van de brede wetenschap als ter verbetering van SmartVitaal. Voor wetenschappelijk onderzoek worden gegevens van gebruikers in een geanonimiseerd bestand beschikbaar gesteld aan de VU te Amsterdam. Aan gebruikers die persoonlijke gegevens via de vragenlijst invullen vragen we separaat om toestemming voor het meewerken aan dit wetenschappelijk onderzoek.


Persoonsgegevens die wij verwerken 

Gegevens van gebruikers en deelnemers
Jouw persoonsgegevens verstrek jij als deelnemer of gebruiker zelf aan SmartVitaal. Dit zijn:

 • Naam
 • Postcodecijfers
 • E-mailadres
 • Leeftijd
 • Geslacht
 • Lengte
 • Telefoonnummer
 • Optioneel je avatar of profielfoto
 • Voorkeurstaal
 • Je opleidingsniveau
 • Eet /drinkgewoonten
 • Gewicht
 • Bloeddruk
 • Diabetes
 • Leefgewoonten zoals bewegen, roken, hygiëne en stress
 • Of je medicatie gebruikt
 • Erfelijke hartaandoeningen
 • Waar je werkt als je via jouw werkgever wordt aangemeld
 • Je bankrekeningnummer als je bestellingen plaatst en deze afrekent via iDeal

Gegevens die wij verwerken van andere partijen
Naast gegevens van gebruikers en deelnemers, verwerken wij gegevens van onze opdrachtgevers, leveranciers, vitalenten en andere partners in onze keten. Van deze partijen verwerken wij met name de bedrijfsgegevens. Omdat in deze bedrijven mensen werken, verwerken wij naam, (werk)adres, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer en overige persoonsgegevens die door een partij actief aan SmartVitaal worden verstrekt. Met de leveranciers die in opdracht van SmartVitaal persoonsgegevens verwerken in hoedanigheid van verwerker, worden verwerkersovereenkomsten gesloten.

Gegevens van websitebezoekers
Door het invullen van het contactformulier of de chatbot op de website kies je er zelf voor om je naam, telefoonnummer en e-mailadres kenbaar te maken aan SmartVitaal. Wij gebruiken de door jou verstrekte gegevens om contact met je op te nemen voor het beantwoorden van je vraag. Dit doen we ook als je op een andere wijze je gegevens verstrekt, bijvoorbeeld telefonisch of per e-mail. Van websitebezoekers verzamelen wij ook cookies, zoals in de cookieverklaring wordt toegelicht.

Gegevens op onze social media
Gegevens die wij van jou krijgen via het gebruik van social media platforms vallen onder de privacyverklaring van die platforms zelf. Wij reageren ofwel binnen het platform of vragen in een persoonlijk bericht (DM) of we je via e-mail mogen benaderen. Veel social media platforms komen van buiten de Europese Unie. We raden je dan ook aan om de privacyverklaring van deze platforms door te lezen om te kijken of die bij jou past.

Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Medische gegevens zijn bijzondere persoonsgegevens waarvoor aparte toestemming benodigd is om deze te mogen verwerken. Bij het aanmaken van een gebruikersaccount of een deelnemersaccount vragen we separaat jouw toestemming voor het verwerken van medische gegevens. Bij het aanmaken van het account, in de toepasselijke voorwaarden en in deze privacy policy wijzen we er uitdrukkelijk op dat SmartVitaal bijzondere persoonsgegevens verwerkt. Zonder medische gegevens kan SmartVitaal je geen persoonlijk vitaliteitsaanbod of persoonlijke scores tonen en werkt ons platform niet optimaal. Je bent evengoed welkom om een kijkje te nemen.

SmartVitaal heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. De medische validatie van het e-PMO ziet ook niet op jongeren onder de 16. We kunnen echter niet controleren of iedere websitebezoeker ouder is dan 16 jaar.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Gebruikers en deelnemers jonger dan 18 jaar kunnen geen account aanmaken bij SmartVitaal. Als je ervan overtuigd bent dat SmartVitaal zonder toestemming van ouders of voogd persoonlijke gegevens heeft verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via legal@smartvitaal.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

 

Waarom mogen we deze gegevens verwerken (wettelijke grondslag)

SmartVitaal verwerkt persoonsgegevens onder verschillende wettelijke grondslagen (volgens de Algemene verordening gegevensbescherming ofwel AVG).
De belangrijkste is de uitvoering van een overeenkomst met jou als gebruiker, deelnemer, opdrachtgever of vitalent.
Verder verwerkt SmartVitaal jouw bijzondere persoonsgegevens (de medische gegevens) in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en de profilering met uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker of deelnemer als bedoeld in artikel 9 lid 2 onder a van de AVG. Deze toestemming wordt gevraagd bij het aanmaken van het account en het aangaan van de overeenkomst. Deze toestemming kan op elk moment door jou worden ingetrokken. Gebruikers kunnen toestemming intrekken via het dashboard, deelnemers kunnen direct het account verwijderen. Gevolg van de intrekking van deze toestemming is dat SmartVitaal niet langer over jouw medische gegevens mag beschikken en daardoor geen gepersonaliseerd vitaliteitsaanbod kan verzorgen. 

Inschrijving nieuwsbrief
Voor het verzenden van nieuwsbrieven vragen wij jouw toestemming. Nieuwsbrieven aan opdrachtgevers, vitalenten, deelnemers en gebruikers mogen wij verzenden op grond van het gerechtvaardigd eigen belang. Je kunt je te allen tijde afmelden voor deze nieuwsbrieven of attenderingsservice van SmartVitaal. In elke nieuwsbrief zit een link waarmee je kunt afmelden voor verdere nieuwsbrieven. Na afmelding verwijderen wij het e-mailadres uit de maillijst van de nieuwsbrieven waarvoor je aangemeld was. Wel sturen we gebruikers en deelnemers ook na afmelding voor de nieuwsbrief eventuele noodzakelijke berichten, bijvoorbeeld voor accountverificatie of andere beveiliging.


Gedeeltelijk geautomatiseerde besluitvorming 

Het opstellen van jouw hartrisicoscore en leefstijlcijfer gebeurt automatisch na het invullen van de vragenlijst of het e-PMO. Onze rapportages geven je tips en inzicht, maar kunnen nooit medisch advies vervangen. Je besluit zelf of je de tips uit de rapportage wel of niet opvolgt. SmartVitaal neemt hierin geen beslissingen die jou raken, zodat er geen geautomatiseerde besluitvorming is.
Heb je twijfels over de uitkomst van jouw rapportage, neem dan contact op met je huisarts. Je mag je vragen over de rapportage ook stellen aan ons. Stuur je vraag naar legal@smartvitaal.nl, we zetten deze dan door naar de betrokken gezondheidswetenschapper of analist. Je krijgt van SmartVitaal nooit persoonlijk medisch advies, wel kunnen we nagaan of de rapportage in jouw geval een afwijkend is. 


Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens

SmartVitaal bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor die gegevens worden verwerkt. Daarbij hanteert SmartVitaal de volgende bewaartermijnen: Gegevens van werknemers die wij ontvangen van opdrachtgevers maximaal 6 maanden. Zodra een werknemer een gebruikersaccount aanmaakt bij SmartVitaal, komt een gebruikersovereenkomst tot stand met SmartVitaal en wordt een werknemer een gebruiker.

Gegevens van gebruikers bewaren wij gedurende de gebruikersovereenkomst en tot 12 maanden na beëindiging van deze overeenkomst. Na verloop van deze 12 maanden worden de gegevens door SmartVitaal uitsluitend geanonimiseerd bewaard ten behoeve van de administratieplicht, onze eigen analyses en eventueel voor medisch onderzoek.

Gegevens van deelnemers van de Vitaalscan bewaren wij maximaal 6 maanden. Na verloop van deze 6 maanden worden de gegevens door SmartVitaal uitsluitend geanonimiseerd bewaard ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, het verbeteren van de Vitaalscan en om anonieme groepsrapportages te kunnen delen met onze samenwerkingspartners. Als jij ervoor kiest om de deelnemersovereenkomst eerder te beëindigen dan kan dat op elk moment door gebruik van de delete-button.

Gegevens van opdrachtgevers bewaren we vanwege de fiscale bewaarplicht voor minimaal 7 jaar na uitvoering van de overeenkomst.

Gegevens van vitalenten bewaren wij gedurende de contractperiode tussen SmartVitaal en vitalent en na afloop van de overeenkomst voor een periode van minimaal 7 jaar voor de uitvoering van de (fiscale) administratieplicht van SmartVitaal. 


Hoe wij jouw persoonsgegevens beveiligen

SmartVitaal neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Dit doen wij door het nemen van technische en organisatorische maatregelen, die we periodiek controleren en bijstellen. SmartVitaal monitort voortdurend of de stand van de techniek een betere beveiliging kan waarborgen en committeert zich aan het streven de best passende technische beveiliging te realiseren. Zo maken wij bijvoorbeeld gebruik van een strikte scheiding van onze systemen en databases. De antwoorden op de vragenlijst noemen we jouw medische inputdata. Deze inputdata slaan we op zonder jouw naam en contactgegevens, onder een uniek ID-nummer. Dit noemen we het pseudonimiseren van de medische persoonsgegevens. Binnen onze bedrijfsprocessen bestaat een strikte scheiding van de databases. We hebben afspraken gemaakt wanneer en onder welke voorwaarden toegang tot een database mogelijk is. De technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen worden regelmatig herzien, uitgebreid en aangepast, dit leggen we vast in het SmartVitaal securitybeleid. 

Wat kun jij doen om bij te dragen aan de beveiliging van jouw persoonsgegevens
Voor gebruikersaccounts faciliteren we twee-factor-authenticatie, als aanvulling op het inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord. Je kunt twee-factor-authenticatie zelf activeren via je dashboard. Soms spreken we met je werkgever, gemeente of andere faciliterende instantie af dat jij verplicht twee-factor-authenticatie moet gebruiken, of dat jij inlogt via het beveiligde HR-portaal van jouw werkgever. Als jij het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, meld dit dan per direct bij fg@smartvitaal.nl.

Jouw eigen gedrag kan misbruik voorkomen. Geef logingegevens nooit door aan anderen en laat anderen niet meekijken bij het inloggen. Zorg dat je altijd een sterk wachtwoord van minimaal 10 karakters gebruikt en laat je account niet onnodig openstaan.


Met wie delen we jouw gegevens

SmartVitaal verkoopt je gegevens niet aan derden.
Wel worden je anonieme gegevens gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Soms wordt voor deze onderzoeken een subsidie verstrekt, waarvan SmartVitaal een deel van de opbrengst krijgt.
Verder worden je gegevens aan derden verstrekt voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou.

Vitalenten
Als de gebruiker via zijn gebruikersaccount aangeeft een vitaalovereenkomst te willen sluiten met een vitalent, stuurt SmartVitaal naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van gebruiker aan vitalent. Vitalent krijgt geen verdere persoonsgegevens via SmartVitaal.

Opdrachtgever
SmartVitaal ontvangt van werkgevers contactinformatie van medewerkers die in dienst komen, om ervoor te zorgen dat zij een gebruikersaccount kunnen aanmaken. Ook ontvangt SmartVitaal van werkgevers informatie over medewerkers die uit dienst gaan, om het gebruikersaccount los te koppelen van de werkgeversomgeving, dan wel het account op te heffen. SmartVitaal verstrekt geen persoonsgegevens aan de werkgever. De werkgever (die opdrachtgever is van SmartVitaal) krijgt geen inzicht in individuele gebruikersaccounts en de medische persoonsgegevens die daarbij horen. Wel verstrekt SmartVitaal aan de werkgever een rapportage over de vitaliteit van de totale gebruikersgroep en voor de financiële administratie een bestedingsoverzicht van de medewerkersbudgetten. Aan andere faciliterende instanties verstrekken we deze rapportages ook.

Voor elke rapportage, zowel richting werkgevers als richting andere faciliterende instanties zoals onze consortiumpartners, geldt de strikte voorwaarde dat de anonimiteit van gebruikers kan worden gewaarborgd. Een rapportage omvat minimaal 50 gebruikersprofielen om de anonimiteit te borgen.

Inlog via derden
Als de gebruiker inlogt via Youforce van Raet, valt voor zover er gegevens worden verstrekt, deze gegevensverstrekking aan Raet onder de voorwaarden die door Raet worden gehanteerd voor Youforce.

Wettelijke verplichting
SmartVitaal kan gegevens aan derden verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals het voeren van administratie en het doen van fiscale aangifte.

Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SmartVitaal blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Dit zijn bijvoorbeeld de mailprovider en bedrijven die onze security testen. 


Wat zijn jouw rechten voor inzien, aanpassen, corrigeren of verwijderen van gegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om de toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SmartVitaal. Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Voor gebruikers is het mogelijk om het vitaliteitsdossier direct op ieder moment zelf te downloaden via de download-optie onder de profielpagina van het gebruikersaccount.

Voor deelnemers geldt inzage via de unieke URL-pagina die wordt aangemaakt na het voltooien van de Vitaalscan. Door het gebruik van de deletebutton op deze URL-pagina kan je als deelnemer direct en permanent al je gegevens wissen. Je hoeft hiervoor geen verzoek in te dienen.

Wil je op andere wijze gebruik maken van je rechten, dan kun je een verzoek doen tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging via fg@smartvitaal.nl.

Bij een verzoek per e-mail stellen wij controlevragen om je identiteit te verifiëren. Mochten wij ook na deze controlevragen nog twijfelen aan de echtheid van het verzoek, dan kunnen we je vragen om ons een kopie van jouw identiteitsbewijs te tonen, bijvoorbeeld tijdens een online meeting met onze functionaris gegevensbescherming. Dit alles ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.


Functionaris gegevensbescherming

SmartVitaal heeft een functionaris gegevensbescherming die je kunt bereiken per e-mail: fg@smartvitaal.nl.


Toezicht

Als je niet tevreden bent over de manier waarop SmartVitaal met je persoonsgegevens omgaat, horen wij dit graag direct van je. Je hebt het recht om klachten over onze omgang met jouw privacygevoelige gegevens te melden bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.


Algemene Voorwaarden

SmartVitaal hanteert voor haar gebruikers gebruikersvoorwaarden. Deze gebruikersvoorwaarden vind je op onze website www.smartvitaal.nl/gebruikersvoorwaarden en worden op verzoek toegestuurd. Voor deelnemers aan de Vitaalscan gelden de deelnemersvoorwaarden, welke worden getoond voorafgaand aan het invullen van de Vitaalscan. Werkgevers en andere opdrachtgevers ontvangen opdrachtvoorwaarden die altijd worden meegestuurd bij de offerte die opdrachtgevers en prospects van SmartVitaal ontvangen. 


Disclaimer 

Op deze website vind je informatie over de unieke vitaliteitsconcepten van SmartVitaal, de ontwikkelingen en de producten van SmartVitaal en onze vitalenten. De informatie op de website van SmartVitaal is algemeen van aard en niet bedoeld als advies. Je kunt SmartVitaal niet aansprakelijk houden voor gevolgen van gebruik van de informatie op deze website.


Auteursrecht

De informatie op deze website valt onder het auteursrecht van SmartVitaal. Als je informatie over SmartVitaal of een van onze Smart Health Cities concepten wilt publiceren, zijn we je daar graag bij van dienst. Neem voorafgaand aan publicatie contact op via legal@smartvitaal.nl om aan SmartVitaal toestemming te vragen. Bij elke publicatie verwachten wij minimaal een verwijzing naar www.smartvitaal.nl. SmartVitaal kan weigeren om toestemming te geven voor een publicatie.


Versie 2.1 privacy policy

Van tijd tot tijd wordt de privacy policy van SmartVitaal herzien, onder meer om te blijven voldoen aan de wettelijke verplichtingen en ook om je goed te blijven infomeren over de werkwijze van SmartVitaal, die aan verandering onderhevig is.

Wijzigingen in de privacy policy worden altijd op de website van SmartVitaal gepubliceerd. Deze privacy policy is voor het laatst gewijzigd op 5 augustus 2021. 

Download de privacy policy als PDF documentSmartVitaal is bekend met de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020 en de gevolgen die dit heeft voor de doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de EU en voornamelijk naar de Verenigde Staten. De gegevens van onze gebruikers worden door SmartVitaal niet doorgegeven buiten Europa. We zijn momenteel aan het onderzoeken in hoeverre partijen waar SmartVitaal mee samen werkt gegevens van onze klanten, werknemers en leveranciers wel buiten Europa doorgeven. Privacy van uw gegevens is ons grootste goed en we zijn druk doende om onze leveranciers nogmaals tegen het licht te houden. Als we hierdoor aanpassingen moeten doen, zullen we je hierover informeren via deze privacyverklaring. Heb je vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op, via de contactgegevens in deze privacyverklaring.